1.400 

Rozwiązanie tworzy w tabeli programu Excel zestawienie faktur zakupu wskazanych w oknie „Dokumenty”, prezentując dodatkowo status weryfikacji rachunku bankowego dla transakcji na dokumencie.

Rozwiązanie tworzy w tabeli programu Excel zestawienie faktur zakupu wskazanych w oknie „Dokumenty”, prezentując dodatkowo status weryfikacji rachunku bankowego dla transakcji na dokumencie.

 

Zakres prezentowanych w zestawieniu danych:

 • numer ewidencyjny dokumentu
 • numer własny dokumentu
 • treść
 • data wprowadzenia
 • data dokumentu
 • data operacji
 • kwota
 • okres
 • numer kontrahenta
 • nazwa kontrahenta
 • numer rachunku bankowego
 • status weryfikacji rachunku bankowego
 • data weryfikacji