1.500 

Rozwiązanie umożliwia wygenerowanie zestawienia zapisów/obrotów z uwzględnieniem funkcjonalności wymiarów analitycznych dostępnej w standardowej wersji programu

Rozwiązanie umożliwia wygenerowanie zestawienia zapisów/obrotów z uwzględnieniem funkcjonalności wymiarów analitycznych dostępnej w standardowej wersji programu

– Zestawienia po zainstalowaniu dostępne są na poziomie kartoteki Raporty w grupie Własne

page3image52353792page3image66936128

– zestawienie zapisów prócz podstawowych danych prezentuje dodatkowo informację o przypisanych do poszczególnych zapisów wartościach wymiarów analitycznych znajdujących się w systemie ERP Finanse i Księgowość.
W przypadku braku uzupełnionych wartości wymiarów dla zapisów zostają uwzględnione domyślne wartości naniesione poprzez funkcjonalność ‘Wymiarowania planu kont…’.

– zestawienie obrotów kont prócz podstawowych informacji dodatkowo zamiast łącznego salda konta prezentuje wartości rozbite na poszczególne wymiary analityczne.
W przypadku braku uzupełnionych wartości wymiarów dla zapisów z których wynika saldo zostają uwzględnione domyślne wartości naniesione poprzez funkcjonalność ‘Wymiarowania planu kont…’.

– zestawienia prezentują dane pochodzące zarówno z dokumentów znajdujących się w buforze jak i z dokumentów które zostały już wcześniej zaksięgowane

– zestawienia mogą zostać wygenerowane w następujących trybach:

– dane pochodzące z dokumentów przypisanych sprawozdawczo wyłącznie do wskazanego okresu

– dane narastająco z uwzględnieniem BO oraz OR

Przykładowe wyniki wykonania raportu

Zestawienie obrotów:
page5image66805472

Informacje dodatkowe

wersja oprogramowania:

Sage Symfonia Finanse i Księgowość ERP 2020.4

autor rozwiązania:

Adam Utko