2.500 

Wiekowanie należności wg. Finansów i Księgowości”

Moduł „Wiekowanie należności wg. Finansów i Księgowości”

 • Mechanizm umożliwia wygenerowanie zestawienia należności z podziałem na przedziały wg. terminu płatności z poziomu aplikacji FORTE Handel na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z bazy aplikacji Symfonia ERP Finanse i Księgowość
 • Dostępne parametry wywołania raportu:

  – stan na dzień z możliwością wskazania dowolnego dnia kalendarzowego – zestawienie wg. Terminu płatności lub daty dokumentu
  – sposób prezentacji pozycji walutowych (w walucie lub w PLN)
  – graniczne wartości przedziałów podziału

page3image1171328 page3image15995776

• Sposób prezentacji danych:

Dane prezentowane mogą być w następujących formach:

– okna podglądu

– arkusza Microsoft Excell
(arkusz z danymi wraz z domyślnie utworzoną tabelą przestawną)

page4image15911568

 • Moduł umożliwia zarządzanie następującymi uprawnieniami użytkowników w obrębie własnej funkcjonalności:

  – Ustawienia i Uprawnienia – Administracja uprawnieniami i ustawieniami modułu – podgląd rozrachunków – Generowanie zestawienia

 • Sposób wywołania:
  Mechanizm uruchamiany jest jako raport np. z poziomu kartoteki kontrahentów aplikacji FORTE Handel:
  – poprzez pozycję menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy
  – poprzez skrót klawiszowy „Alt+T”