1.500 

Moduł „Rozrachunki wg. Finansów i Księgowości”

 • Mechanizm umożliwia weryfikację rozrachunków z poziomu aplikacji Handel ERP na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z bazy aplikacji Symfonia Finanse i Księgowość lub aplikacji Finanse i Księgowość ERP
 • użytkownik uzyskuje faktyczną kontrolę nad stanem rozrachunków dzięki dodatkowym powiązaniom utworzonym pomiędzy:- kontrahentami funkcjonującymi w aplikacji Handel ERP (pełniącymi rolę odbiorców/adresów dostaw)- odpowiadającymi im kontrahentami z kartoteki Finansów i Księgowości (będącymi płatnikami faktur)
 • Sposób prezentacji danych:
  Dane prezentowane mogą być w następujących formach:

  – okna podglądu
  – arkusza Microsoft Excell – pliku tekstowy

  page4image66804432
  page4image66801936

  Moduł umożliwia zarządzanie następującymi uprawnieniami użytkowników w obrębie własnej funkcjonalności:

  – Ustawienia i Uprawnienia – Administracja uprawnieniami i ustawieniami modułu – podgląd rozrachunków – Generowanie zestawienia rozrachunków

  – mapowanie kontrahentów – tworzenie mapowań dla odbiorców wykazanych w Handlu z płatnikami z kartoteki Finansów i Księgowości

   

  page5image66909808

  • Tworzenie mapowań:
   Odbywa się z poziomu Kartoteki „Mapowania FKF”, dostępnej po uruchomieniumechanizmu dla dowolnego kontrahentaDefiniowanie mapowania wykonywane jest poprzez wskazanie na dostępnych listach rozwijalnych odpowiednich pozycji kartotek kontrahentów:- Handlu ERP – kontrahent pełniący rolę odbiorcy (punktu dostawy towaru) – Finansów i Księgowości – kontrahent będący płatnikiem
  • Sposób wywołania:
   Mechanizm uruchamiany jest z poziomu kartoteki kontrahentów aplikacji Handel ERP:
   – poprzez pozycję menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy
   – poprzez skrót klawiszowy „Alt+T”

  page6image66907520

Informacje dodatkowe

wersja oprogramowania:

Sage Symfonia Handel ERP 2020.4

autor rozwiązania:

Adam Utko