2.500 

Rozwiązanie jest przeznaczone do importu faktur sprzedaży z plików XML w formacie ustalonym dla plików JPK_FA.

Rozwiązanie jest przeznaczone do importu faktur sprzedaży z plików XML w formacie ustalonym dla plików JPK_FA.

 

– importowane są faktury sprzedaży wraz z korektami w PLN i  zapisywane w programie Finanse i Księgowość jako wskazany dokument typu FVS

– w trakcie importu ma miejsce uzgadnianie kontrahenta z pliku z kartoteką “Kontrahenci” po numerze NIP kontrahenta polegające na ręcznym wskazaniu przez użytkownika odpowiedniej pozycji w kartotece, przy czym w przypadku braku kontrahenta w kartotece jest wymagane jego dodanie podczas importu

– dla wszystkich dokumentów zapisy są dokonywane sumarycznie na trzy stałe uprzednio ustalone konta brutto, netto oraz VAT

– do rejestru VAT odpowiednie kwoty są zapisywana w rozbiciu na poszczególne stawki

– w wyniku importu nie są dokonywane rozliczenia w zakresie rozrachunków